Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

TIÊU CHÍ TÌM KIẾM

Thỏa thuận sử dụng

CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA NHÀ TUYỂN DỤNG VÀ THUYỀN VIÊN DÀNH CHO TUYENDUNGTHUYENVIEN.COM

 

Đề nghị quý khách đọc kỹ các điều khoản dưới đây trước khi sử dụng các chức năng của tuyendungthuyenvien.com. Nếu quý khách không đồng ý với những thỏa thuận và điều kiện đưa ra dưới đây, xin vui lòng không sử dụng các dịch vụ của tuyendungthuyenvien.com. Nếu quý khách tiếp tục sử dụng tuyendungthuyenvien.com, xem như quý khách đã chấp nhận bản thỏa thuận sử dụng này.

Quy định chung tuyendungthuyenvien.com

• Các chức năng cơ bản của tuyendungthuyenvien.com đối với nhà tuyển dụng và thuyền viên tìm việc là hoàn toàn miễn phí.

• Nhà tuyển dụng hoặc ứng viên chịu trách nhiệm trung thực, khách quan về việc đăng ký và sử dụng thông tin trên tuyendungthuyenvien.com. Khi tham gia tổ chức hoặc cá nhân cung cấp đầy đủ thông tin theo yêu cầu của tuyendungthuyenvien.com.

• Người đăng tin phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, nghiêm túc của các thông tin và các vấn đề phát sinh do thông tin mà mình đăng lên, kể cả các thông tin đăng tuyển, thông tin tìm việc cũng như các thông tin về quảng cáo.  

• Các tin quảng cáo, tìm việc, tìm người… phải qua sự kiểm duyệt của tuyendungthuyenvien.com trước khi đăng tải lên mạng. tuyendungthuyenvien.com giữ quyền được loại bỏ những thông tin không phù hợp với tiêu chí của tuyendungthuyenvien.com, vi phạm pháp luật hay có thể làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cá nhân hay tổ chức khác mà không cần thông báo cho các cá nhân hoặc tổ chức đã đăng các tin đó. Những thông tin đăng không chính xác hoặc không rõ ràng về nội dung sẽ bị tuyendungthuyenvien.com được hủy bỏ.

• tuyendungthuyenvien.com sẽ cố gắng loại bỏ các thông tin không chính xác, đã hết hạn hay có nội dung xấu, tuy nhiên tuyendungthuyenvien.com là một sân chơi chung cho mọi người vì thế chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự chính xác cũng như tính thời sự của các thông tin được đăng tải ở tuyendungthuyenvien.com. Người sử dụng nên và có trách nhiệm tự xác thực nội dung thông tin cũng như uy tín của người đăng tin.

Quy định và quyền lợi đối với nhà tuyển dụng :

• Nhà tuyển dụng chịu trách nhiệm với những thông tin đăng tải trên trang tuyendungthuyenvien.com.  

• Việc đăng ký của nhà tuyển dụng rất đơn giản và không phải trả một khoản phí nào.  

• Một nhà tuyển dụng có thể đăng nhiều tin tuyển dụng.

• Nhà tuyển dụng thường xuyên, có uy tín sẽ được ban quản trị tuyendungthuyenvien.com quan tâm đặc biệt. Các tin tuyển dụng sẽ được đăng lên ngay lập tức.

• Nhà Tuyến dụng không được đăng các thông tin tìm người cho các công việc nhằm mục đích vi phạm pháp luật.


Quy định và quyền lợi đối với ứng viên:

• Ứng viên chỉ cần đăng ký với trang web là có thể xem được thông tin tuyển dụng và nhà tuyển dụng.

• Với ứng viên sáng giá (ứng viên có kinh nghiệm và đầy đủ thông tin), tên và địa chỉ liên lạc của ứng viên sẽ được gửi ngay đến các nhà tuyển dụng có nhu cầu.

Trách nhiệm của tuyendungthuyenvien.com:

• tuyendungthuyenvien.com không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch thực sự giữa nhà tuyển dụng và thuyền viên.

• Việc xác nhận người sử dụng trên Internet là điều không dễ dàng. Vì vậy tuyendungthuyenvien.com không đại diện hay cam đoan tính trung thực, chính xác hay sự phụ thuộc vào những thông tin do người sử dụng cung cấp hoặc đăng lên.

Kết thúc sử dụng:

tuyendungthuyenvien.com có quyền thực hiện tất cả những phương cách hợp pháp trong việc loại bỏ những thông tin đã được đăng tải của bạn ra khỏi trang web tuyendungthuyenvien.com và ngay lập tức chấm dứt sự đăng ký hoặc khả năng truy cập của bạn vào trang web này, chấm dứt cung cấp bất cứ những dịch vụ nào mà tuyendungthuyenvien.com đã và đang cung cấp cho bạn nếu có những vi phạm về những thỏa thuận và điều kiện này.

 

BAN QUẢN TRỊ

WWW.TUYENDUNGTHUYENVIEN.COM