Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

TIÊU CHÍ TÌM KIẾM

TÌM KIẾM VIỆC LÀM

3 việc làm

Hiển thị 3 trên 3 việc làm
Thuyền phó

10/10/2016 Long An Thỏa thuận

Công ty CP Bourbon Bến Lức
Tuyển thuyền phó tàu lai dắt

21/09/2016 Long An thỏa thuận (từ 6 triệu)

Công ty CP Bourbon Bến Lức
Tuyển Máy phó, 2 năm kinh nghiệm

04/09/2015 Long An thỏa thuận

Công ty CP Bourbon Bến Lức