Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

TIÊU CHÍ TÌM KIẾM

TÌM KIẾM VIỆC LÀM

2 việc làm

Hiển thị 2 trên 2 việc làm
Tuyển dụng Thuyền trưởng, Máy trưởng, Sỹ quan máy, Sỹ quan boong

28/03/2016 Kiên Giang Thoả thuận

CTY TNHH TÀU CAO TỐC NGỌC THÀNH
Tuyển dụng thuyền bộ cho Tàu mới

09/12/2015 Kiên Giang Thương lượng khi phỏng vấn

CTY TNHH TÀU CAO TỐC NGỌC THÀNH