Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

TIÊU CHÍ TÌM KIẾM

TÌM KIẾM VIỆC LÀM

9 việc làm

Hiển thị 9 trên 9 việc làm
CẦN TUYỂN NHÂN VIÊN VẬT TƯ BIẾT HÀN CẮT (ƯU TIÊN ĐÃ TỪNG ĐI TÀU)

26/06/2020 Khánh Hòa THỎA THUẬN

Công ty TNHH Quang Minh
Nhân viên kế toán

26/10/2019 Khánh Hòa Thỏa Thuận

Công ty TNHH Hải Vương
Nhân viên Điều hành sản xuất

26/10/2019 Khánh Hòa Thỏa Thuận

Công ty TNHH Hải Vương
Nhân viên Cơ điện

26/10/2019 Khánh Hòa Thỏa Thuận

Công ty TNHH Hải Vương
Nhân viên Cơ điện

20/10/2019 Khánh Hòa Thoa Thuận

Công ty TNHH Hải Vương
Nhân viên Cơ Điện

13/05/2019 Khánh Hòa 5.000.000 - 7.000.000đ

Công ty TNHH Hải Vương
THỦY THỦ

10/08/2016 Khánh Hòa 9,000,000VNĐ

Công ty TNHH Hải Vương
Máy trưởng

10/08/2016 Khánh Hòa Thỏa thuận (từ 14,000,000VNĐ)

Công ty TNHH Hải Vương
Nhân viên vận hành máy tàu

18/11/2015 Khánh Hòa Thỏa thuận

Công ty TNHH Hải Vương