Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

TIÊU CHÍ TÌM KIẾM

TÌM KIẾM VIỆC LÀM

4 việc làm

Hiển thị 4 trên 4 việc làm
cần tuyển thủy thủ gấp

14/07/2015 Bình Định thỏa thuận

Cong ty tnhh van tai bien ninh trang
TUYỂN THỦY THỦ CHO TÀU 1 K CHẠY TUYẾN NAM TRUNG HOA

09/01/2015 Bình Định thỏa thuận

Cong ty tnhh van tai bien ninh trang
THUYỀN TRƯỞNG HẠNG 3

17/11/2014 Bình Định THỎA THUẬN

Cong ty tnhh van tai bien ninh trang
TUYỂN THỦY THỦ CHO TÀU 1 K CHẠY TUYẾN NAM TRUNG HOA

09/08/2013 Bình Định Thỏa thuận

Cong ty tnhh van tai bien ninh trang