Hỗ trợ trực tuyến

Email: info@tuyendungthuyenvien.com

Hotline: 0983.428.160

thuyền viên, tuyển thuyền viên, tuyển dụng thuyền viên

Đăng nhậpĐăng ký

thuyền viên, tuyển thuyền viên, tuyển dụng thuyền viên, thuyen vien.net, thuyenvien.net

Hướng nghiệp

Quy định về thời gian nghỉ của thuyền viên

Cập nhật: 2012/06/22 06:19:45

Theo mục A-VIII/1 của Bộ luật STCW Sửa đổi, bổ sung Manila năm 2010, quy định về thời gian nghỉ cho thuyền viên làm việc trên tàu như sau:

1. Tất cả mọi người được phân công nhiệm vụ là sỹ quan trực ca hàng hải hoặc trực ca buồng máy, hoặc những người tham gian vào việc trực ca hàng hải hoặc trực ca buồng máy, hoặc bất kỳ thuyền viên nào mà công việc của họ liên quan đến nhiệm vụ an toàn, phòng ngừa ô nhiễm và an ninh được quy định trên tàu, phải được nghỉ với thời gian quy định như sau:

a. Tối thiểu là 10 giờ nghỉ trong khoảng thời gian 24 giờ bất kỳ;

b. 77 giờ nghỉ trong khoảng thời gian 7 ngày bất kỳ;

c. Thời gian nghỉ có thể được chia thành không quá hai giai đoạn, một trong hai giai đoạn đó tối thiểu phải là 6 giờ, và khoảng thời gian giữa hai giai đoạn nghỉ liên tiếp không được quá 14 giờ;

d. Chính quyền hàng hải có thể xem xét và cho phép giảm số giờ nghỉ xuống 70 giờ trong khoảng thời gian 7 ngày bất kỳ trong những điều kiện cụ thể.

2. Các yêu cầu đối với thời gian nghỉ ngơi nêu tại 1. không cần được duy trì trong trường hợp khẩn cấp hoặc trong điều kiện hoạt động quan trọng khác. Việc tập trung thuyền viên, luyện tập cứu hỏa và cứu sinh cũng như các luyện tập khác theo quy định của pháp luật quốc gia và quốc tế phải được tiến hành theo phương thức hạn chế thấp nhất xáo trộn thời gian nghỉ và không tạo ra mệt mỏi cho thuyền viên.

3. Thuyền trưởng phải niêm yết bảng bố trí công việc trên tàu (tức là thông tin về số giờ làm việc/nghỉ hàng ngày theo kế hoạch khi tàu hành trình và ở tại cảng) tại vị trí dễ dàng tiếp cận, bằng ngôn ngữ làm việc trên tàu và tiếng Anh, để cho thuyền viên tiện theo dõi.

4. Bản ghi về số giờ nghỉ của thuyền viên phải được duy trì theo mẫu tiêu chuẩn (có thể sử dụng Hướng dẫn của IMO/ILO về lập bảng bố trí công việc trên tàu của thuyền viên và mẫu bản ghi số giờ làm việc hoặc số giờ nghỉ của thuyền viên), bằng ngôn ngữ làm việc trên tàu và tiếng Anh. Thuyền viên phải được cung cấp bản sao của bản ghi nói trên được thuyền trưởng hoặc người được thuyền trưởng uỷ quyền xác nhận. Đồng thời, thuyền viên cũng phải ký xác nhận vào bản sao đó.

5. Các công ty quản lý tàu phải sử dụng Hướng dẫn của IMO/ILO về lập bảng bố trí công việc trên tàu của thuyền viên và mẫu bản ghi số giờ làm việc hoặc số giờ nghỉ của thuyền viên trong việc lập bảng phân công nhiệm vụ và bản ghi số giờ nghỉ của thuyền viên. Bản ghi số giờ nghỉ của thuyền viên nên được lưu giữ trên tàu trong thời gian tối thiểu là 02 năm để phục vụ cho việc giám sát và kiểm soát phù hợp với Mục A-VIII/1 của Bộ luật STCW.

6. Các công ty quản lý tàu phải tích hợp các quy trình lập bảng phân công nhiệm vụ và bản ghi số giờ nghỉ của thuyền viên vào Hệ thống quản lý an toàn.

nhà tuyển dụng hàng đầu

C.TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TOÀN CẦUCông ty CP Vận Tải Biển Khai NguyênVCC TRADING AND SHIPPING CO.,LTD (VCC-SHIPPING)Công ty CP TM và VTB Đại Tây DươngXL Manpower JSCCông Ty CP Quản Lý Tàu Biển Phú TàiCông ty cổ phần vận tải Biển Bắc - Trung tâm thuyền viên chi nhánh Hải Phòng