Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Vietnam Seafarer Center (VSC)

Vietnam Seafarer Center (VSC)

Địa chỉ: 156 Le Hong Phong, block 16, Hai An, Hai Phong

Điện thoại: 0936934379


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

2/O on board bunker barge
Toàn QuốcHết hạn: 30/06/2014
C/O,2/O, 3/O,3/E, 2/E----Salary 3500$ - 8000$
Hải PhòngHết hạn: 15/07/2014
Master and CO hang 2, tau tanker 3k4 luong 3600$/3200$,
Toàn QuốcHết hạn: 10/12/2013
Tuyen Capt hang 2 tau 2400DWT luong 3k2
Hải PhòngHết hạn: 27/11/2013
1E cert CE tau 70k - 3k5 ve tay
Toàn QuốcHết hạn: 27/11/2013
C/O& 2E hang 2 danh thue
Toàn QuốcHết hạn: 14/12/2013

Giới thiệu về công ty

We are connecting Vietnamese Seafarer together to work for foreigner Owner and Ship Management from Singapore, Japan, Taiwan, China, Korea...