Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Vietnam Maritime Services and Consultants Ltd., Co.

Vietnam Maritime Services and Consultants Ltd., Co.

Địa chỉ: 195, G8, Anh Dung 7, Anh Dung, Duong Kinh, Hai Phong

Điện thoại: 0917154057

Website: www.vimarship.com.vn


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

Need Officer and engineer for EU fleets
Toàn QuốcHết hạn: 31/03/2016
Need OS, C/C and MM for DWT 28k
Toàn QuốcHết hạn: 28/03/2016
Need Captain & C/E for EU fleets
Toàn QuốcHết hạn: 15/02/2016
Need Ratings work for Eupean Fleet 800$/month
Toàn QuốcHết hạn: 18/11/2015
Need All Officer for Bulk Carrier European Ship Management
Toàn QuốcHết hạn: 20/11/2015
Need Officer for Bulk Carrier European Ship Management
Toàn QuốcHết hạn: 20/11/2015

Giới thiệu về công ty

www.vimarship.com.vn