Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Vận tải biển Hải Âu

Vận tải biển Hải Âu

Địa chỉ: 78 Trần Khánh Dư

Điện thoại: 0988968572


Giới thiệu về công ty

C ông ty CP Dịch Vụ Vận Tải Biển H ải  Âu chuyên

- Đào tạo thuyên viên sơ cấp, trung cấp

- Nh ận hồ sơ sĩ quan quản l ý, sĩ quan vận hành

- Đổi các chứng chỉ giấy tờ có liên quan đến hàng hải

- Dịch vụ cung cấp thuyền viên trong vào ngoài nuớc

- Khai thác tàu biển

- Cung cấp vật tư và thực phẩm cho tàu trong nứoc và nước ngoài

 

Chúng tôi luôn đáp ứng nhanh gọn uy tín và chất lượng