Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

THÔNG TIN CÔNG VIỆC

Vận tải biển Hải Âu

Vận tải biển Hải Âu

Địa chỉ: 78 Trần Khánh Dư

C ông ty CP Dịch Vụ Vận Tải Biển H ải  Âu chuyên - Đào tạo thuyên viên sơ cấp, trung cấp - Nh ận hồ sơ sĩ quan quản l ý, sĩ quan vận hành - Đổi các chứng chỉ giấy tờ có ...... Chi tiết »

Tuyển gấp đại phó, sĩ quan boong. sĩ quan máy. thợ máy. thủy thủ

Thông tin tuyển dụng

 • Địa điểm
  Hải Phòng
  Bằng cấp
  Trung cấp
 • Vị trí
  Đại phó hạng 2 , Phó ba , Máy trưởng hạng 1 , Máy hai hạng 1 , Máy ba , Thợ cả , Phục vụ viên , Vị trí khác
 • Tiếng Anh
  Sơ cấp
  Kinh nghiệm
  < 6 tháng
 • Lương
  Thỏa thuận
  Ngày nhận hồ sơ
  30/11/-0001
 • Lượt xem tin
  7665
  Hạn nộp hồ sơ
  30/11/-0001

Mô tả công việc

Công ty vận tải Biển Hải Âu tuy ển gấp các chức danh đại phó, sỹ quan boong,sĩ quan máy, thủy thủ, thợ máy tàu 5000 DWT- 7000 DWT ch ạy nội địa và Đông Nam Á

M ức l ư ơng: Th ỏa thu ận

Dự kiến nhập tàu vào cuối tháng 11

Hiện tại công ty thường xuyên khai gi ảng các khóa học tiếng anh thực tế đào tạo thuyền vi ên đánh thuê t àu nư ớc ngoài giúp học viên các kĩ năng:

 - Dạy trực quan thực tế trên xưởng và dưới tàu

- Lớp học tiếng anh chuyên nghành hàng hải giúp học viên có kĩ năng đi đánh thuê cho tàu nước ngoài

- Lớp học thực hành cho sinh viên mới ra trường giúp sinh viên tự tin làm việc trên bờ và dưới tàu

 - Hỗ trợ học viên tìm việc làm khi kết thúc khóa học

- Thời gian khóa học: 1 tháng

Mọi chi tiết xin liên hệ: C ông ty V ận Tải Biển Hải Âu

Địa chỉ :20 L ê Thánh Tông- Hải Phòng

Đi ện tho ại: 0988.968.572

Email: vantaibienhaiau20@gmail.com

Nh ận h ồ s ơ quan email ho ặc đ ến tr ực ti ếp v ăn ph òng

 

Y êu c ầu: Đ ầy đ ủ gi ấy t ờ thuy ền vi ên

Yêu cầu công việc

Nhanh nh ẹn, trung th ực, ch ịu kh ó

Quyền lợi - Phụ cấp

Hồ sơ bao gồm

Đầy đủ giấy tờ thuyền viên

Liên hệ nộp hồ sơ

ĐĂNG NHẬP để xem thông tin liên hệ. Bạn chưa có tài khoản hãy ĐĂNG KÝ để xem thông tin liên hệ và sử dụng dịch vụ!