Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Trung tâm xuất khẩu thuyền viên Vạn Hoa - Havaco Hải Phòng

Trung tâm xuất khẩu thuyền viên Vạn Hoa - Havaco Hải Phòng

Địa chỉ: số 20 An Trung Đằng Lân Hải An Hải Phòng.

Điện thoại: 0313.814.146


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

Tuyển thuyền bộ đánh thê
Toàn QuốcHết hạn: 28/07/2013

Giới thiệu về công ty

Công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu thuyền viên.