Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Phạm ngọc hùng

Phạm ngọc hùng

Địa chỉ: 108 L9-k8 Hoàng Huy Pruksa town An Đồng Hải Phòng

Điện thoại: 0964749348

Website: phugiahungland.vn


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

TUYỂN C/0 H1 VÀ C/E H2
Hải PhòngHết hạn: 10/10/2018
TUYỂN C/E H2 ( NEW) , AB , OILER ĐÁNH THUÊ CHO TQ
Hải PhòngHết hạn: 04/06/2018
TUYỂN C/E H2 ĐÁNH THUÊ CHO TQ
Hải PhòngHết hạn: 02/07/2018
TUYỂN C/E H2 MỚI ( KO CẦN KINH NGHIỆM )
Hải PhòngHết hạn: 15/08/2018
TUYỂN C/E H2 ( OK NEW ) AB , OILER ĐÁNH THUÊ CHO TRUNG QUỐC
Hải PhòngHết hạn: 31/05/2018
TUYỂN AB , OILER ĐÁNH THUÊ TÀU 8V CHO TQ
Hải PhòngHết hạn: 17/05/2018

Giới thiệu về công ty

là 1 người làm lâu năm trong lĩnh vực thuyền viên