Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Hai Dang Marine LTD.,

Hai Dang Marine LTD.,

Địa chỉ: Số 180 Trung lực, Hải an, Hải Phòng

Điện thoại: 0903259036


Giới thiệu về công ty

Công ty chúng tôi có đội tàu biển và tàu sông chuyên vận chuyển hàng hóa tuyến nội địa....Chúng tôi luôn đảm bảo sự ổn định hàng hóa và chính sách đãi ngộ đối với CBCNV và Thuyền viên.