Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

CTY TNHH Hàng Hải Hải Phương

CTY TNHH Hàng Hải Hải Phương

Địa chỉ: Tầng 2 , tòa nhà Thành Đạt Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0988308607


Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH Hàng Hải Hải Phương, Tầng 2 , tòa nhà Thành Đạt Ngô Quyền,  Hải Phòng, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng, Việt Nam. ĐT :