Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

CTY NOSCO IMAST

CTY NOSCO IMAST

Địa chỉ: 278 TON DUC THANG - DONG DA - HA NOI

Điện thoại: 0912180058


Giới thiệu về công ty

   Công Ty NOSCO IMAST .Co,LTD đã được BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH XÃ HỘI cấp giấy phép hoạt động trong lĩnh vực cung ứng nhân lực trong nước và quốc tế

   Công Ty đã có bề dày hoạt động trong lĩnh vực hàng hải như:

đại lý,quản lý tàu biển, sửa chữa tàu biển,đóng mới,đào tạo và bồi dưỡng thuyền viên, xuất khẩu thuyền viên ,vv.........