Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Vận Tải Biển Thành Công

Công ty TNHH Vận Tải Biển Thành Công

Địa chỉ: Nam Định

Điện thoại: 0936727696


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

Tuyển dụng thuyền trưởng hang 1 đi tàu 7000 chạy nội địa
Toàn QuốcHết hạn: 15/01/2017
Tuyển các vị trí thuyền bộ cho tàu 3200 tấn nội địa
Hải PhòngHết hạn: 31/12/2015
Tuyển các vị trí tàu 3200
Hải PhòngHết hạn: 19/05/2015

Giới thiệu về công ty

Công ty vận tải biển với đoàn tàu 3200 tấn nội địa. Thuyền viên đi xuống tàu đi trực tiếp không qua môi giới, không mất bất kỳ phí dịch vụ gì