Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty TNHH vận tải biển Đại Trường Phát

Công ty TNHH vận tải biển Đại Trường Phát

Địa chỉ: 154 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng

Điện thoại: 0313.261287


Giới thiệu về công ty

Công ty hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực: 

- Vận tài xăng dầu đường thủy, đường bộ.

- Mua bán các loại xăng dầu

- Cung ứng thuyền viên

- Nhận làm giấy tờ hàng hải

- Khai thác hàng hóa