Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty TNHH TM Hoàng Phát

Công ty TNHH TM Hoàng Phát

Địa chỉ: Số 458 đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0916.182.567

Website: hoangphatnd@gmail.com


Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH TM Hoàng Phát chuyên về lĩnh vực hàng hải vận tải biển nội địa