Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Sơn Nguyên Xanh

Công ty TNHH Sơn Nguyên Xanh

Địa chỉ: 23 Minh Khai, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0936881565


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

Công ty TNHH Sơn Nguyên Xanh tuyển dụng
Hải PhòngHết hạn: 17/12/2016
Công ty TNHH Sơn Nguyên Xanh tuyển dụng
Hải PhòngHết hạn: 31/12/2016
Tuyển dụng thuyền viên cho tàu 5200 DWT chạy DNA
Hải PhòngHết hạn: 30/11/2016
Tuyển dụng thuyền viên cho tàu 5200 DWT chạy DNA
Hải PhòngHết hạn: 06/10/2016
Công ty TNHH Sơn Nguyên Xanh tuyển dụng
Hải PhòngHết hạn: 30/09/2016
Tuyển dụng thuyền viên cho tàu 5200 DWT chạy DNA
Hải PhòngHết hạn: 29/09/2016

Giới thiệu về công ty

Công ty hiện đang khai thác tàu Hai Phuong Glory, DWT 5200