Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Quang Thịnh

Công ty TNHH Quang Thịnh

Địa chỉ: 23/44E Lê Lai - Lạc Viên - Ngô Quyền - Hải Phòng

Điện thoại: 0313.825.988


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

Tuyển dụng thuyền bộ
Toàn QuốcHết hạn: 19/02/2014
Tuyển dụng thuyền bộ
Toàn QuốcHết hạn: 15/02/2014

Giới thiệu về công ty

Đại lý vận tải biển

Đại lý hàng hóa

Đại lý thuyền viên