Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Quang Minh

Công ty TNHH Quang Minh

Địa chỉ: Số 06, đường Tuệ Tĩnh, Phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0912 246 042

Website: https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-thuy%E1%BB%81n-vi%C3%AAn-Quang-Minh-Nha-Trang-589873344484638/


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

CẦN TUYỂN GẤP SỸ QUAN BOONG, SỸ QUAN MÁY, BẾP
Toàn QuốcHết hạn: 31/01/2018
CẦN TUYỂN GẤP BOSUN, MÁY HAI, MÁY 4
Toàn QuốcHết hạn: 31/12/2017
CẦN TUYỂN ĐẠI PHÓ, MÁY HAI
Toàn QuốcHết hạn: 31/10/2017
CẦN TUYỂN THỢ MÁY THỰC TẬP MÁY TƯ
Toàn QuốcHết hạn: 30/09/2017
CẦN TUYỂN GẤP BOSUN, THỢ MÁY VÀ BẾP
Toàn QuốcHết hạn: 30/07/2017
CẦN TUYỂN GẤP BOSUN, THỢ MÁY
Toàn QuốcHết hạn: 31/05/2017

Giới thiệu về công ty

Công ty Vận chuyển hàng hóa quốc tế tuyến đường ĐNA. Nếu quan tâm có thể tham khảo thông tin đội tàu của Công ty tại trang: https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-thuy%E1%BB%81n-vi%C3%AAn-Quang-Minh-Nha-Trang-589873344484638/