Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty TNHH Quang Minh

Công ty TNHH Quang Minh

Địa chỉ: 06 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, Khánh Hòa

Điện thoại: 0912 246 042

Website: https://www.facebook.com/Tuy%E1%BB%83n-d%E1%BB%A5ng-thuy%E1%BB%81n-vi%C3%AAn-Quang-Minh-Nha-Trang-589873344484638/


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

CẦN GẤP GẤP THỢ MÁY
Toàn QuốcHết hạn: 31/12/2015
HẾT HẠN
Toàn QuốcHết hạn: 24/11/2015
HẾT HẠN
Toàn QuốcHết hạn: 24/11/2015
HẾT HẠN
Toàn QuốcHết hạn: 24/11/2015
HẾT HẠN
Toàn QuốcHết hạn: 31/10/2015
HẾT HẠN
Toàn QuốcHết hạn: 15/10/2015

Giới thiệu về công ty

Công ty Vận chuyển hàng hóa quốc tế tuyến đường ĐNA. Nếu quan tâm có thể tham khảo thông tin đội tàu của Công ty tại trang