Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty TNHH MTV DV Khai Thác Hải Sản Biển Đông

Công ty TNHH MTV DV Khai Thác Hải Sản Biển Đông

Địa chỉ: 115 Vườn Chuối, P4, Q3, TP.HCM

Điện thoại: 02838181928

Website: http://khaithachaisanbiendong.vn/


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

TUYỂN THỢ MÁY, THỦY THỦ, THỢ ĐIỆN
Toàn QuốcHết hạn: 06/10/2017

Giới thiệu về công ty

Công ty thuộc 100% vốn Nhà Nước, trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam. Công ty đang sở hữu 10 tàu composite, hoạt động công ích ở nội địa tại khu vực Biển Trường Sa Việt Nam.