Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO

Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO

Địa chỉ: 156/109 Trường Chinh, Đồng Hòa, Kiến An, Hải Phòng

Điện thoại: 02253544539

Website: http://www.vipco.petrolimex.com.vn


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

TUYỂN DỤNG THUYỀN VIÊN
Hải PhòngHết hạn: 31/05/2018
tuyển dụng thuyền viên
Hải PhòngHết hạn: 30/11/2017
Tuyển dụng thuyền viên
Hải PhòngHết hạn: 30/11/2017

Giới thiệu về công ty

Công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO tiền thân là Chi nhánh VIPCO Hồng Bàng thuộc Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng dầu VIPCO được thành lập tháng 12 năm 2006 theo quyết định số 642/VP-QĐ-HĐQT của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Vận Tải Xăng dầu VIPCO. Công ty hoạt động trong lĩnh vực quản lý, đào tạo huấn luyện, môi giới và cung ứng thuyền viên cho các khách hàng trong và ngoài nước. Công ty thiết lập HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 nhằm nâng cao khả năng của Công ty trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng theo tiêu chuẩn của Quốc gia và Quốc tế.