Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Cong ty TNHH dich vu Van tai bien Phuong Dong

Cong ty TNHH dich vu Van tai bien Phuong Dong

Địa chỉ: So429 Da Nang, Hai Phong

Điện thoại: 0313741222


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

Can tuyen gap thuy thu, tho may di tau dau 3200 noi dia khong no luong
Toàn QuốcHết hạn: 30/12/2013
Can tuyen gap thuy thu, tho may di tau 5000 chay DNA khong no luong
Toàn QuốcHết hạn: 15/12/2013
Can tuyen gap thuy thu, tho may di tau 3000 chay DNA khongno luong
Toàn QuốcHết hạn: 10/12/2013

Giới thiệu về công ty

cong ty TNHH dich vu van tai bien Phuong Dong la cong ty chuyen lam cac dich vu van tai bien, cung ung thuyen vien, lien ket voi cac truong nham nang cao trinh do thuyen vien, lam dich vu dai ly van tai tau bien...Chung toi nhan lam dich vu lien quan den lam moi, doi giay chung nhan kha nang chuyen mon (truc ca), so thuyen vien, ho chieu thuyen vien, GOC va cac giay to thuyen vien khac.