Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty Linh Quang

Công ty Linh Quang

Địa chỉ: Trần Khánh Dư,Hải Phòng

Điện thoại: 0984913292


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

TUYỂN THỢ MÁY - SỸ QUAN
Hải PhòngHết hạn: 31/10/2016

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY LINH QUANG