Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

công ty Dịch vụ thuyền viên Minh Anh

công ty Dịch vụ thuyền viên Minh Anh

Địa chỉ: 48/4 Máy Tơ_Ngô Quyền _Hải Phòng

Điện thoại: 01697081981


Giới thiệu về công ty

chuyên cung ứng, đào tạo thuyền viên trong và ngoài nước