Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty CP VTB Hoàng Anh

Công ty CP VTB Hoàng Anh

Địa chỉ: 6/226 Lê Lai, Ngô Quyền, Hải Phòng

Điện thoại: 0934.296.888


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

TUYỂN THUYỀN VIÊN CHO TÀU 7000DWT
Toàn QuốcHết hạn: 30/09/2015
TUYỂN GẤP THUYỀN VIÊN CHO TÀU 6800DWT
Toàn QuốcHết hạn: 30/08/2015
TUYỂN GẤP THUYỀN VIÊN CHO TÀU 6800DWT
Toàn QuốcHết hạn: 31/07/2015
TUYỂN GẤP THUYỀN VIÊN CHO TÀU 5300DWT
Toàn QuốcHết hạn: 30/06/2015
TUYỂN GẤPTHUYỀN VIÊN CHO TÀU 7200DWT
Toàn QuốcHết hạn: 10/05/2015
TUYỂN THUYỀN VIÊN CHO TÀU 7200DWT
Toàn QuốcHết hạn: 30/04/2015

Giới thiệu về công ty

Công ty CPVTB Hoàng Anh có đội tàu hoạt động tuyến Đông Nam Á. Là công ty trực tiếp khai thác và quản lý thuyền viên.