Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công Ty CP Vận Tải Sông Biển Cần Thơ

Công Ty CP Vận Tải Sông Biển Cần Thơ

Địa chỉ: 230 Trần HƯng Đạo, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0918579286


VIỆC LÀM ĐANG ĐĂNG TUYỂN

TUYEN THUYEN VIEN
Toàn QuốcHết hạn: 06/07/2017
TUYỂN SỸ PHÓ 2, PHÓ 3, MÁY 3, MÁY 4 TUYẾN DNA,
Toàn QuốcHết hạn: 30/04/2017
TUYỂN THỦY THỦ, THỢ MÁY, THỢ ĐIỆN TUYẾN DNA
Toàn QuốcHết hạn: 30/04/2017
HUY
Toàn QuốcHết hạn: 31/03/2017
HUY
Toàn QuốcHết hạn: 31/12/2016
huy
Toàn QuốcHết hạn: 30/01/2016

Giới thiệu về công ty

Vận Tải Hàng Hải