Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

CÔNG TY CP HH MINH LƯƠNG - 12C LÝ TỰ TRỌNG - HP

CÔNG TY CP HH MINH LƯƠNG - 12C LÝ TỰ TRỌNG - HP

Địa chỉ: SỐ 12C LÝ TỰ TRỌNG - MINH KHAI - HỒNG BÀNG - HP

Điện thoại: 0946123421


Giới thiệu về công ty

CÔNG TY CP HH MINH LƯƠNG -Tuyển dụng thuyền viên cho đội tàu Cty (3 tàu 5200DWT, 2 tàu 7200DWT chạy nội địa & ĐNÁ) - Gia hạn, cấp mới Trực ca & các loại chứng chỉ hàng hải. Khai thác hàng hóa tàu biển. - Cung cấp vật tư & thực phẩm cho tàu trong & ngoài nước.