Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty cổ phần hàng hải Hoàng Gia

Công ty cổ phần hàng hải Hoàng Gia

Địa chỉ: Số 36a-b, Km92, Đường 5 mới, Hùng Vương, Hồng Bàng, Hải Phòng

Điện thoại: 0313 532 260

Website: www.royalmaritime.com.vn


Giới thiệu về công ty

- Vận tải hàng hóa viễn dương