Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng

Công ty Cổ Phần Hàng Hải Hải Phòng

Công ty Cổ Phần Hàng Hải Hải Phòng

Địa chỉ: Nguyễn Trãi- NGô Quyền- Hải PHòng

Điện thoại: 01647.202.261


Giới thiệu về công ty

Tuyển dụng thuyền viên cho các công ty tàu biển,với đủ chức danh:Capt,C/0,....oil,Ab...

Thuyền viên mới ra trường sẽ được làm việc trên tàu với mức lương ổn định,sòng phẳng.