Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng


Chh shippingGmscoCông ty Phú Tài

Tin tức - Hướng nghiệp


Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu

  • C.TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TOÀN CẦU(GMSCO)
  • Công ty CP Vận Tải Biển Khai Nguyên
  • VCC-SHIPPING
  • Công ty CP TM và VTB Đại Tây Dương
  • XL Manpower JSC
  • Công Ty CP Quản Lý Tàu Biển Phú Tài
  • Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải Biển Bắc Hải Phòng

Hướng dẫn xem hồ sơ thuyền viênLiên hệ quảng cáo