Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng


Công ty Phú Tài

Tin tức - Hướng nghiệp

Một số giải pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu của công ước quốc tế

Một số giải pháp nhằm đáp ứng các yêu cầu của công ước quốc tế

Ngày 01/01/2012, Công ước STCW 78 sửa đổi 2010 đã chính thức bắt đầu có hiệu lực. Để nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện thuyền viên và đáp ứng yêu cầu của Công ước STCW 78 sửa đổi 2010; Bộ GTVT đã xây dựng Đề án “Triển khai thực hiện các quy định của Công ước quốc tế về tiêu chuẩn huấn luyện, cấp chứng chỉ và trực ca của thuyền viên năm 1978 sửa đổi 2010” và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 585/QĐ-TTg ngày 11/4/2013.Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu

  • C.TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TOÀN CẦU(GMSCO)
  • Công ty CP Vận Tải Biển Khai Nguyên
  • VCC-SHIPPING
  • XL Manpower JSC
  • Công Ty CP Quản Lý Tàu Biển Phú Tài
  • Công ty Cổ phần Dịch vụ và Vận tải Biển Bắc Hải Phòng