Đăng nhập Đăng ký

Cho nhà tuyển dụng


Chh shippingCông ty Phú Tài

Tin tức - Hướng nghiệp


Nhà Tuyển Dụng Hàng Đầu

  • C.TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC TOÀN CẦU(GMSCO)
  • Công ty CP Vận Tải Biển Khai Nguyên
  • VCC TRADING AND SHIPPING CO.,LTD (VCC-SHIPPING)
  • Công ty CP TM và VTB Đại Tây Dương
  • XL Manpower JSC
  • Công Ty CP Quản Lý Tàu Biển Phú Tài
  • Công ty cổ phần vận tải Biển Bắc - Trung tâm thuyền viên chi nhánh Hải Phòng

GmscoCông ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Hàng Hải Hoàng Phương